Phương Thủy
536 Trương Công Định
Vũng Tàu

Mouton Cadet Réserve, Graves